Ranking

Regelement Ranking De Tempel 2019 - 2020

In de periode van oktober tot juni van het erop volgend jaar worden er een serie van  ranking toernooien georganiseerd, hierna te noemen De Tempel Ranking toernooi.

Wanneer de Tempel andere toernooien organiseert dan de officiële, wordt dit aan de deelnemers kenbaar gemaakt.

ORGANISATIE VAN DE TEMPEL RANKING TOERNOOIEN:

De tempel organiseert de Tempel ranking toernooi. Zij kent geen verschil in klasse.

Op elk officiële Tempel toernooi, is het minimum aantal deelnemers vereist. Er geldt een maximum van 128 aantal deelnemers.

Er wordt geen verschil gemaakt tussen dames en heren.

De tempel kent een verschillende toernooi samenstelling. Deze samenstelling is onderverdeeld in: 0 – 64 deelnemers: eerst een poulesysteem (uitgaand van 4 of 5 spelers, afhankelijk van de aantal deelnemers), daarna knock-out systeem, waarbij de nummers 1 en 2 van een poule van 4 spelers en de nummers 1-2 en 3 van een poule van 5 spelers naar de winnaarsronde gaan, de rest gaat naar de verliezers ronde.

Vanaf 65 deelnemers geldt een knock-out systeem met een winnaars en verliezersronde.

DEELNAME AAN DE TEMPEL RANKING TOERNOOIEN:

Elke speler, vrouw of man, lid of geen lid, wordt toegelaten op de officiële tempel ranking toernooien, als zijn/haar leeftijd 16 jaar of ouder is voor peildatum 1 september.

SPELTYPE:

In de poules van 4 of 5 spelers wordt er een 501 best of 5 gespeeld met open start en dubbel uit.

In de knock-out wordt er in de winnaars ronde een 501 best of 5 gespeeld, in de finale 501 best of 9 open start dubbel uit.

In de knock-out wordt er in de verliezers ronde een 501 best of 5 gespeeld, in de finale 501 best of 7 open start dubbel uit.

PUNTENTELLING:

Puntentelling ranking ( bij 64 of minder deelnemers)

Elke deelnemer krijgt 5 punten per ranking waar hij/zij aan deelneemt.

Voor verdere punten telling zie schema hieronder.

POULE  van 5:                                         

1e plaats 5 punten                       

2e plaats 4 punten

3e plaats 3 punten

4e plaats 2 punten

5e plaats 1 punt

POULE van 4:

1e plaats 4 punten

2e plaats 3 punten

3e plaats 2 punten

4e plaats 1 punt

Na de poule wedstrijden krijgt degene die zijn wedstrijd wint in de winnaarsronde 2 punten en degene die zijn wedstrijd wint in de verliezersronde 1 punt.

Extra bonuspunten zijn er te verdienen zoals hieronder is aangegeven.

180 score: 1 punt

Finish:

100 - 120: 1 punt

121 - 150: 2 punten

151 - 160: 3 punten

161 - 170: 5 punten

Vanaf 65 deelnemers spelen we een knock-out systeem.

SCHRIJVERS:

Bij de eerste ronden van alle "Tempel Ranking toernooien" worden vrijwillige schrijvers gevraagd en zo nodig aangewezen door de Ranking leider. In de poules worden de schrijvers vooraf bepaald, in de knock-out die hierop volgt, schrijven de verliezers. Als er meer dan 64 deelnemers zijn dan schrijft de eerste ronde de winnaar en daarna schrijvende verliezers. Slechts op verzoek van de speler die aan de beurt is, mag de scheidsrechter mededelen hoeveel punten gescoord zijn met 1 of meerdere darts. De score mag pas geschreven worden nadat de speler zijn 3 darts heeft geworpen. De darts mogen pas uit het dartbord gehaald worden nadat de score is genoteerd.  Alle scores en afgetrokken getallen moeten worden gecontroleerd door de spelers voor elke nieuwe worp van de betreffende speler. Een protest na deze nieuwe worp is niet meer geldig in dat geval mag de score niet meer worden gecorrigeerd.  De scheidsrechter let op het correct houden van de werpafstand. Indien een speler zich na een waarschuwing niet aan de officiële werpafstand houdt, kan de scheidsrechter de worp ongeldig verklaren. Deze worp mag niet worden overgespeeld. Hierop is geen beroep mogelijk.

Roken en drinken

Het is de schrijvers verboden bij het schrijfbord te roken.

Vervroegd de Ranking verlaten

Degene die het "Tempel Ranking toernooi" vroegtijdig verlaten, (mits geldende reden) als wel

niet schrijven na verlies (K.O.) daarvan vervallen al zijn/haar punten van die dag.

Degene die zijn verplichting niet nakomt, wordt uitgesloten van deelname van de eerstvolgende

"Tempel Ranking toernooi" waar hij/zij aanwezig is.

Dit vervalt als er overleg is geweest betreft het verlaten.

Bij herhaling van deze voorvallen volgt uitsluiting voor gehele Ranking Seizoen.

Gedrag:

De door het bestuur aangewezen ranking leider kan een deelnemer aan het "Tempel Ranking

toernooi" per direct uitsluiten van verdere deelname aan het toernooi, als zijn gedrag het

toernooi ernstig verstoord of als zijn gedrag ontoelaatbaar is volgens de geldende normen.

Vanzelfsprekend dient de ranking leider altijd in het belang van de Tempel te handelen.

Aanvangstijd:

De inschrijving voor het "officiële Ranking toernooi" is tot 19:45 uur. Inschrijfgeld zal € 5,00 bedragen.

De loting zal zijn om 19:45 uur.

Aanvang van het "Tempel Ranking toernooi" is om 20:00 uur.

 Prijzen :

Inschrijfgeld € 5,00 wordt 40% verdeeld onder winnaar-verliezer van de winnaarsronde en winnaar - verliezer van de verliezersronde op de dag zelf. Restant van het prijzengeld wordt op de dag van de prijsuitreiking uitgekeerd. De nummers 1 tot en met 16 van de eindstand een geldprijs.

Slotbepaling:

In alle gevallen waarin deze artikelen niet voorzien, beslist de ranking leider en/of het bestuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu