Ranking

REGLEMENT RANKING DE TEMPEL 2021-2022

 

ORGANISATIE VAN DE TEMPEL RANKING TOERNOOIEN:

Sportcafé De Tempel organiseert de Tempel Ranking. Zij kent geen verschil in klasse of niveau.

Er wordt geen verschil gemaakt tussen dames en heren.

Elke speler, vrouw of man, lid of geen lid, wordt toegelaten op de Tempel Ranking mits zijn/haar leeftijd 16 jaar of ouder is vóór peildatum 1 oktober 2019.

Op elke Tempel Ranking is een minimum aantal van 16 deelnemers vereist.

De Tempel Ranking kent een verschillende toernooi-samenstelling, afhankelijk van het aantal deelnemers.

Eerst wordt een poulesysteem gespeeld (uitgaand van 4 of 5 spelers, afhankelijk van de aantal deelnemers),

daarna knock-out systeem.

Bij minder dan 32 deelnemers gaan er 16 naar de Winnaarsronde, bij 32 deelnemers of meer gaan er 32 naar de Winnaarsronde.

De overige deelnemers gaan naar de zgn Talentenronde. Op iedere Tempel Ranking wordt bepaald hoeveel en welke deelnemers er door gaan, afhankelijk van het aantal deelnemers en dus de onderverdeling in poules.

Dit wordt vóór aanvang van het toernooi bekend gemaakt.

SPELTYPE:

In de poules van 4 of 5 spelers wordt er een 501 best of 5 gespeeld met open start en dubbel uit.

In de knock-out wordt er in de Winnaarsronde een 501 best of 5 gespeeld, in de finale 501 best of 7 open start dubbel uit.

In de knock-out wordt er in de Talentenronde een 501 best of 5 gespeeld, in de finale 501 best of 5 open start dubbel uit.

PUNTENTELLING:

Puntentelling Ranking ( bij 64 of minder deelnemers) :

Elke deelnemer krijgt 5 punten per ranking waar hij/zij aan deelneemt.

Voor verdere puntentelling zie schema hieronder:

Na de poulefase levert de rangschikking in de poule ook nog extra punten op :   

In een poule van 5 :                    In een poule van 4 :

1e plaats 5 punten                       1e plaats 4 punten                       

2e plaats 4 punten                       2e plaats 3 punten

3e plaats 3 punten                       3e plaats 2 punten

4e plaats 2 punten                       4e plaats 1 punt

5e plaats 1 punt

Na de poule wedstrijden krijgt men per gewonnen wedstrijd in de Winnaarsronde 2 punten,

per gewonnen wedstrijd in de Talentenronde 1 punt.

De winnaar van de finale in de Winnaarsronde krijgt 3 extra punten, de runner-up krijgt 1 extra punt.

De winnaar van de Talentenronde krijgt 2 extra punten, de runner-up krijgt 1 extra punt.

Extra bonuspunten zijn er te verdienen zoals hieronder is aangegeven.

180 score:

1 punt

Finish:

100 – 120 : 1 punt.

121 – 150 : 2 punten.

151 – 160 : 3 punten.

161 – 170 : 5 punten.

 

SCHRIJVERS:

Bij de poulewedstrijden worden de schrijvers vooraf bepaald en komen uit de eigen poule, in de knock-out die hierop volgt, schrijven de verliezers.

Slechts op verzoek van de speler die aan de beurt is, mag de scheidsrechter mededelen hoeveel punten gescoord zijn met 1 of meerdere darts. De score mag pas geschreven worden nadat de speler zijn 3 darts heeft geworpen. De darts mogen pas uit het dartbord gehaald worden nadat de score is genoteerd.  Alle scores en afgetrokken getallen moeten worden gecontroleerd door de spelers vóór elke nieuwe worp van de betreffende speler. Een protest na deze nieuwe worp is niet meer geldig in dat geval mag de score niet meer worden gecorrigeerd.  De scheidsrechter let op het correct houden van de werpafstand. Indien een speler zich na een waarschuwing niet aan de officiële werpafstand houdt, kan de scheidsrechter de worp ongeldig verklaren. Deze worp mag niet worden overgespeeld. Hierop is geen beroep mogelijk.

Vervroegd de Ranking verlaten

Van degene die de Tempel Ranking vroegtijdig verlaat, (tenzij met geldige reden) als wel

niet schrijven na verlies (K.O.) daarvan vervallen al zijn/haar punten van die dag.

Degene die zijn verplichting niet nakomt, wordt uitgesloten van deelname van de eerstvolgende

Tempel Ranking waar hij/zij aanwezig is.

Dit vervalt als er overleg is geweest betreft het verlaten.

Bij herhaling van deze voorvallen volgt uitsluiting voor gehele Ranking Seizoen.

Gedrag:

De door het bestuur aangewezen ranking leider kan een deelnemer aan de Tempel Ranking per direct uitsluiten van verdere deelname aan het toernooi, als zijn gedrag het toernooi ernstig verstoord of als zijn gedrag ontoelaatbaar is volgens de geldende normen.

Vanzelfsprekend dient de ranking leider altijd in het belang van de Tempel te handelen.

Aanvangstijd:

De inschrijving voor de "Tempel Ranking" is tot 19:45 uur. Inschrijfgeld zal € 5,00 bedragen.

De loting zal zijn om 19:45 uur.

Aanvang van de "Tempel Ranking" is om 20:00 uur.

Bij wijze van hoge uitzondering kan men, door omstandigheden, later aan de Ranking beginnen.

Echter niet later dan 20.30 uur om de voortgang van de Ranking niet te belemmeren.

Dit moet vooraf bij de toernooileiding bekend gemaakt zijn.

Dus : weet je vooraf al dat je later dan 20.30 uur aanwezig kunt zijn dan kun je helaas niet meedoen.

Kom je later dan 20.30 uur binnen ben je al uit het toernooi gehaald.

Prijzen :

Van het totale inschrijfgeld per Ranking wordt 40% verdeeld onder winnaar, runner-up  van de Winnaarsronde en winnaar en runner-up van de Talentenronde op de dag zelf.

Het restant van het totale prijzengeld (60%) wordt op de finaledag uitgekeerd.

De nummers 1 tot en met 16 van de eindstand ontvangen een geldprijs. Deze wordt op een nader te bepalen datum uitgereikt.

Slotbepaling:

In alle gevallen waarin deze artikelen niet voorzien, beslist de ranking leider en/of het bestuur.

 

 

Menu